Over De Smederijen

Hebt u een plan of idee voor uw wijk of buurt? Dan kunt u terecht bij De Smederijen. Dit zijn 5 organisaties die werken aan de verbetering van de leefomgeving: gemeente, politie, woningcorporaties Domesta en Woonconcept en Stichting Welzijnswerk. Als bewoner krijgt u de ruimte om zelf uw plannen te smeden en uit te voeren.

Waarom De Smederijen

De naam De Smederijen is gekozen omdat wij de bewoners de mogelijkheid willen bieden hun plannen zelf te ‘smeden’: bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.

Uw idee inventariseren

Uw idee moet van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid in uw straat, buurt, dorp of wijk en moet kunnen rekenen op draagvlak. Ook moet uw idee voldoen aan bepaalde voorwaarden. In uw eigen buurt, wijk of dorp kunt u een initiatiefgroep vormen om uw idee en ideeën van andere bewoners verder vorm te geven. Iedereen kan lid worden van de initiatiefgroep.

Kleine projecten

U kunt allerlei soorten ideeën aanleveren bij De Smederijen. Kleine projecten kunnen vaak gemakkelijk en op korte termijn worden uitgevoerd. Zoals een geluidsinstallatie in een buurt- of dorpshuis of het organiseren van activiteiten voor kinderen, senioren of jongeren. Bij deze kleinere projecten zorgen bewoners en professionals er samen voor dat ze het goed hebben in de wijk, buurt of dorp.

Grote projecten

Als u een idee hebt over een groter project, dan kunt u deze ook aanleveren bij De Smederijen. Bijvoorbeeld over de herinrichting van een park of het verbouwen van een buurthuis. Bij grotere projecten is er wel meer tijd nodig om te overleggen en op zoek te gaan naar budget. De stuurgroep van De Smederijen speelt hierbij een belangrijke rol. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de 5 deelnemende organisaties en 4 bewoners.

Met wie u te maken krijgt

Als u uw idee aanlevert, is het eerste aanspreekpunt van u en de initiatiefgroep het kernteam. Dit zijn de wijkagent, wijkbeheerder en welzijnswerker die voor uw wijk zijn aangewezen. Met uw vragen en problemen kunt u bij hen terecht.

Als bewoner hoeft u het werk niet alleen te doen. Elke wijk heeft namelijk een wijkteam dat bestaat uit medewerkers van de 5 betrokken organisaties. Het wijkteam helpt u bij het uitwerken, opschrijven en uitvoeren van de plannen. Dat gebeurt onder leiding van een gebiedsregisseur, die verantwoordelijk is voor het formuleren en realiseren van het plan of idee. Gaat het om een groot project? Dan komt er een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bewoners. De stuurgroep onderzoekt of er genoeg steun is voor het plan.