Over De Smederijen

Hebt u een plan of idee voor uw wijk of buurt? Dan kunt u terecht bij De Smederijen. Dit zijn 5 organisaties die werken aan de verbetering van de leefomgeving: gemeente, politie, woningcorporaties Domesta en Woonconcept en Stichting Welzijnswerk. 

Met wie u te maken krijgt

Uw eerste aanspreekpunt is het kernteam. Dit zijn de wijkagent, wijkbeheerder en welzijnswerker die voor uw wijk zijn aangewezen. Met uw vragen en problemen kunt u bij hen terecht.

Daarnaast heeft elke wijk een wijkteam. Dat bestaat uit medewerkers van de 5 betrokken organisaties. Het wijkteam helpt u bij het uitwerken, opschrijven en uitvoeren van de plannen. Dat gebeurt onder leiding van een gebiedsregisseur, die verantwoordelijk is voor de realisatie van het plan of idee.

Gaat het om een groot project? Dan komt er een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bewoners. De stuurgroep onderzoekt of er genoeg steun is voor het plan.

Waarom De Smederijen

De naam De Smederijen is gekozen omdat wij de bewoners de mogelijkheid willen bieden hun plannen zelf te ‘smeden’: bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.