WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie is een effectief middel in de bestrijding van criminaliteit. In straten en wijken waar WhatsApp Buurtpreventiegroepen actief zijn neemt criminaliteit met maar liefst 40% af. In gemeente Hoogeveen zijn meer dan 75 WhatsApp Buurtpreventiegroepen actief en nog regelmatig schrijven nieuwe groepen zich in. De Smederijen van Hoogeveen faciliteren de groepen.

Waarschuwingsbord Whatsapp Buurtpreventie

Gemeente Hoogeveen stimuleert buurtpreventie

Gemeente Hoogeveen ondersteunt het starten en in stand houden van WhatsApp Buurtpreventiegroepen, onder andere door de bekende waarschuwingsborden beschikbaar te stellen. Deze borden geven aan dat er een Whatsapp Buurtpreventiegroep actief is. Dagelijks verzorgt WhatsApp Buurtpreventie Hoogeveen e.o. (WABP Hoogeveen eo) informatie en coördinatie. Voor vragen kan iedereen daar terecht. WABP Hoogeveen overlegt regelmatig met gemeente, politie, handhaving en landelijk met de Stichting WABP in Den Haag (wabp.nl).

'112-situaties' en meer

De whatsappgroep wordt niet alleen ingezet bij ‘112-waardige’ situaties zoals babbeltrucs aan de deur, woninginbraken, pogingen daartoe en overvallen. Ook bij verdachte situaties en vandalisme seinen de groepsleden elkaar in en maken een melding bij de politie via 0900 8844. WABP Hoogeveen informeert op verzoek van de politie alle of bepaalde groepen over zaken waarbij extra waakzaamheid nodig is. Ook deelt WABP Hoogeveen tips over nieuwe trucs van criminelen en voorzorgsmaatregelen met alle groepen. En als er toch iets gebeurt, dan is de pakkans door de 112-melding en de alarmering van de groep een stuk groter.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u meer weten over WhatsApp Buurtpreventie of bent u op zoek naar een groepsbeheerder in uw straat of buurt om lid te worden van de buurtpreventiegroep? Stuur een mail naar wabp.hoogeveen.eo@gmail.com of app naar 06 - 428 65 729.